Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Turgutlu'da bir İranlı'nın Farsça söylediği nutku dinlerken. (26.01.1923)

Character Size

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Turgutlu'da bir İranlı'nın Farsça söylediği nutku dinlerken. (26 0cak 1923)

Fotoğraf kaynağı: Fotoğraflarla Atatürk, Doğumundan Cumhuriyetin İlanına Kadar, Yapı ve Kredi Bankasının 20. Kuruluş Yılı için hazırlanmıştır, 1964. Sayfa:145

Share this photo
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Turgutlu'da bir İranlı'nın Farsça söylediği nutku dinlerken. (26.01.1923)