Başkomutan Mustafa Kemal, Manisa'da cirit oynayanları seyrederken. (26.01.1923)