Mustafa Kemal Vezirhan'da, bir çocuk kendisine çok uzun bir şiir okuyor. (16.01.1923)

Photo source: Fotoğraflarla Atatürk, Doğumundan Cumhuriyetin İlanına Kadar, Yapı ve Kredi Bankası'nın 20. Kuruluş Yılı için hazırlanmıştır, 1964. Sayfa:133
Character Size

Mustafa Kemal Vezirhan'da, bir çocuk kendisine çok uzun bir şiir okuyor. (16 Ocak 1923)

Share this photo
Mustafa Kemal Vezirhan'da, bir çocuk kendisine çok uzun bir şiir okuyor. (16.01.1923)