Mustafa Kemal, Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’la Eskişehir'de kendisine hediye edilen tespihi inceliyor. (15.01.1923)