Başkomutan Mustafa Kemal, Manisa'da Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Kazım Kara Bekir Paşa'yla karşılanışı. (26.01.1923)