Mustafa Kemal Paşa Uşakizade Köşkü'nün önünde. İzmir (30.01.1923)