Başkomutan Mustafa Kemal, annesinin mezarının bulunduğu Ferik Osman Paşa Cami'inden çıkarken, Karşıyaka İzmir. (27.01.1923)

Photo source: Fotoğraflarla Atatürk, Doğumundan Cumhuriyetin İlanına Kadar, Yapı ve Kredi Bankasının 20. Kuruluş Yılı için Hazırlanmıştır, 1964. Sayfa:148
Character Size

Başkomutan Mustafa Kemal, annesinin mezarının bulunduğu Ferik Osman Paşa Cami'inden çıkarken, Karşıyaka İzmir. (27 Ocak 1923)

Share this photo
Başkomutan Mustafa Kemal, annesinin mezarının bulunduğu Ferik Osman Paşa Cami'inden çıkarken, Karşıyaka İzmir. (27.01.1923)