Başkomutan Mustafa Kemal, Çerkeşli'de Ordu Birliklerini denetlemesi. Yanında Nurettin Paşa bulunmaktadır. (19.01.1923)