Başkomutan Mustafa Kemal, beraberindeki komutanlarla İzmit'te denetlemelerde bulunurken. (18.01.1923)

Character Size

Başkomutan Mustafa Kemal, beraberindeki komutanlarla İzmit'te denetlemelerde bulunurken. (18 Ocak 1923)

Fotoğraf kaynağı: Atatürk, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Hazırlayan: Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Sayfa:100

Share this photo
Başkomutan Mustafa Kemal, beraberindeki komutanlarla İzmit'te denetlemelerde bulunurken. (18.01.1923)