Mustafa Kemal Paşa'nın, İzmir Sanatlar Mektebi'ni ziyareti. (13.02.1923)