Başkomutan Mustafa Kemal, Uşakizade Köşkü'nün bahçesinde eşi Latife Hanım'la birlikte. (30.01.1923)