Başkomutan Mustafa Kemal, Uşakizade Köşkü'nün önünde, İzmir. (30.01.1923)