Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanları ve I. Ordu'nun subaylarıyla. (18.01.1923)