Başkomutan Mustafa Kemal, Mareşal Fevzi Çakmak ve I.Ordu Komutanı Nurettin Paşa'yla Gebze'de. (18.01.1923)

Photo source: Fotoğraflarla Atatürk, Doğumundan Cumhuriyetin İlanına Kadar, Yapı ve Kredi Bankasının 20. Kuruluş Yılı için Hazırlanmıştır, 1964. Sayfa:138
Character Size

Başkomutan Mustafa Kemal, Mareşal Fevzi Çakmak ve I.Ordu Komutanı Nurettin Paşa'yla Gebze'de. (18 Ocak 1923)

Share this photo
Başkomutan Mustafa Kemal, Mareşal Fevzi Çakmak ve I.Ordu Komutanı Nurettin Paşa'yla Gebze'de. (18.01.1923)