Başkomutan Mustafa Kemal, İzmit Yarımca'da İkinci Ağır Topcu Alayının denetiminde. (18.01.1923)

In the photo: Nurettin Paşa, Topçu Yüzbaşı Vehbi (General Kocagüney) Bey ve diğer subaylarla.
Photo source: Atatürk. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Hazırlayan: Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü). Sayfa No:101
Character Size

Başkomutan Mustafa Kemal, İzmit Yarımca'da İkinci Ağır Topcu Alayının denetiminde. (18 Ocak 1923)

Share this photo
Başkomutan Mustafa Kemal, İzmit Yarımca'da İkinci Ağır Topcu Alayının denetiminde. (18.01.1923)