Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda, İsmet İnönü, Kazım Özalp ile Yeni Harfler konulu toplantıların birinde. (28-29.08.1928)

Photo source: 1-Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal Işıksel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969. Sayfa:34 2- Türk Rönesansı ve Anılarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, S. Eriş Ülger, İnkılap Kitapevi 1999. ISBN:975-10-1423-9, Sayfa: 75.
Photographer: Namık Görgüç
Character Size

Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda, İsmet İnönü, Kazım Özalp ile Yeni Harfler konulu toplantıların birinde. (28-29 Ağustos 1928)

Share this photo
Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda, İsmet İnönü, Kazım Özalp ile Yeni Harfler konulu toplantıların birinde. (28-29.08.1928)