Mustafa Kemal Paşa, Franklin Bouillion'u Göztepe Vapur İskelesi'nde beklerken, İzmir. (28.09.1922)

In the photo: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa (sol 4), İzmır'de Fransız diplomat Franklin Bouillion (sol 5, fötr şapkalı) ile bir araya gelişi. Cevat Abbas Gürer (solda), Salih Bozok (sol 2), Rauf Orbay (sol 3), Fethi Okyar (sol 6), görülmektedir.
Character Size

Mustafa Kemal Paşa, Franklin Bouillion'u Göztepe Vapur İskelesi'nde beklerken, İzmir. (28 Eylül 1922)

28 Eylül 1922’de, Franklin Bouillon Metch adlı bir Fransız savaş gemisiyle İzmir’e gelmiş ve Göztepe İskelesinde Mustafa Kemal Paşa, Başyaveri Salih Bey, Fevzi ve İsmet Paşalar, Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey, İçişleri Bakanı Fethi Bey, Aydın Valisi Mustafa Abdulhalik Bey ve İzmir’de bulunan mebuslar tarafından, samimi bir surette karşılanmıştır. 

Karşılamada Mustafa Kemal Paşa Franklin Bouillon’u takdim etmiş, Bouillon da refakatinde gelen “Kumandan Saro”yu (Sarrault) Mustafa Kemal Paşaya ve maiyetine takdim etmiştir. Ayrıca Bouillon’un beraberinde, Pierre Loti ile İstanbul'a gelmiş olan Doktor Etien Pierre ile özel sekreteri Jean Louchere vardı.

Bouillon’un, başta bizzat Mustafa Kemal tarafından İzmir’de bu şekilde karşılanışı, şahsi dostlukları yanında, onun yeni misyonuna verilen önemden kaynaklanmaktadır. Muhtemel bir savaşın çıkmasının önlenmesi onunla yapılacak temaslar sonrası mümkün olacaktı.

Resmî tanışmanın ardından, görüşmelerin yapılması için Mustafa Kemal Paşanın karargâhı olan Göztepe’de Sadık Beyin köşküne geçilmiştir. Burada 28 Eylül’de başlayan görüşmeler 29 Eylül günü de sürmüştür. Bu görüşmelere, Franklin Bouillon’un yanında “Kumandan Saro”, Mustafa Kemal Paşanın yanında da Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, Rauf Bey ve Ali Fethi Beyler de katılmıştır. Görüşmeler başlamadan Bouillon, Mustafa Kemal Paşaya, Fransa Hükümeti tarafından İngiltere ve İtalya hükümetlerinin de uygun görmesi üzerine kendisiyle görüşmeye geldiğini söylemiştir.

Bu toplantıya başlanırken, Bouillon’un, İtilâf Devletleri adına Mustafa Kemal Paşaya yaptığı müracaatın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine yapılmış gibi olduğu kararlaştırılarak görüşmelere başlanmıştır.

Share this photo
Mustafa Kemal Paşa, Franklin Bouillion'u Göztepe Vapur İskelesi'nde beklerken, İzmir. (28.09.1922)