Gazi Mustafa Kemal İzmir'de İplikçizade Köşkü'nde. (10-14.09.1922)

Photo source: Atatürk, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Sayfa:96
Character Size

Gazi Mustafa Kemal İzmir'de İplikçizade Köşkü'nde. (10-14 Eylül 1922)

Share this photo
Gazi Mustafa Kemal İzmir'de İplikçizade Köşkü'nde. (10-14.09.1922)