Başkomutan Mustafa Kemal'in, Akşehir karargaha gelişi. (23.07.1922)