Konya Muallimler Birliği Merkezi Nutku

Konya Muallimler Birliği Merkezi Nutku
Character Size

Konya Muallimler Birliği Merkezi Nutku 19 Ekim 1925 "İleri, daima ileri!" Mustafa Kemal Atatürk

19 EKİM 1925  KONYA MUALLİMLER BİRLİĞİ MERKEZİ NUTKU

19 Ekim 1925 günü Konya’da muallimler birliği umumi merkezinde konuşan kadın ve erkek öğretmenlerin şahsına bağlılık ifade eden güzel hitabeleri üzerine verdiği nutukta da, büyük bir heyecan içinde şunları söyledi:

“Muhterem hanım ve beyefendiler! Evvela müsaade buyurunuz; kız muallim mektebi müdürü hanımefendiye sureti mahsusa da teşekkür edeyim. Beni buraya davetlerinden, benim buraya gelmeme delaletlerinden dolayı. Bu vesileyle çok nurlu bir huzurun, çok feyizli dimağların karşısında bulunmakla mesudum,(Eliyle başka bir hanımı göstererek) muallim hanımefendiye teşekkür edeceğim ki benim güzide heyetinizle, zaten mevcut olan münasebet ve alakamı, hepinizin göğüslerinizde taşıdığınız rozetlerden birini bizzat göğsüme takmak suretiyle burada tespit ve ilana vesile vermiştir. Muallim Sabriye Hanım’ın hitabesini çok derin bir hassasiyetle dinledim; muallim ordusunun, nur ordusunun azim ve imanını ne kadar güzel tasvir ve izah buyurdular, kendilerini tebrik ederim. Beyanatı arasında, şahsıma ait, lütufkar  sözlere hassaten teşekkür ederim. Bu noktada her yerde söylediğim bir hakikati tekrar etmeme müsaadenizi rica ederim: Memleket ve millet hizmetlerinde öncü olmak isteyenlerin ilham kaynağı, milletin hakiki duygu ve emelleridir. Bizim zikre değer bir hareketimiz varsa, o da milletin duygu ve temayüllerine, varlığına temas etmekten ibarettir. Her türlü muvaffakiyetin, her nevi kuvvetin, kudretin hakiki kaynağı milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır. Şimdiye kadar bu hareket tarzında asla aldanmadık; bundan sonra da aynı surette devam edeceğimize şüphe yoktur.

Muhterem arkadaşlar! Yürümekte olduğumuz teceddüt, tekamül ve medeniyet yolunda sizlerden mürekkep bir nur ordusuna dayandıkça, behemehal muvaffak olacağımıza imanım katidir. Şimdiye kadar olduğu gibi, birbirimize ve hep beraberce, milletin iradesine dayanarak yürümekte devam edeceğiz. Milletimizin aşmaya mecbur olduğu merhaleler büyüktür. Aşılması zaruri olan bu merhaleler herhalde aşılacak ve en nurlu hedeflere varılacaktır; onun için birbirimize vereceğimiz işaret şudur: İleri, daima ileri!’’

Kaynak: Atatürk’ten Hatıralar, Hasan Rıza Soyak Yapı Kredi Yayınları 3. Baskı, Ocak 2006, ISBN: 975-08-0882-7. Sayfa:268  

Share this post
Close
0/0
Konya Muallimler Birliği Merkezi Nutku